• malaya.jpg

Welcome to Barangay Malaya Official Website!

 

 

 

VISION

 

Isang barangay na nakasentro sa gawaing pangkaunlaran ng kalakalang agricultural, may konkretong daan, maayos na pasilidad at tumutugon sa pangangailangan ng kabarangay. Mayroong malusog na mamamayan at mataas na antas ng kamalayan para sa mga kabataan higit sa lahat napapanatili ang katahimikan at kaayusan ng barangay.

 

MISSION

 

Isang barangay na nagbibigay ng patas na serbisyo publiko. Tapat na samahan ng mga nanunungkulan at mga residenteng nagkakaisa at nagtutulungan sa patuloy na pag-unlad ng barangay. Bukas na ugnayan para sa mamamayan, pagkakaroon ng paggalang sa karapatan ng bawat isa at pantay pantay na pakikitungo para sa lahat.

 

Login Form